Basiscursus Eerste Hulp Kind 

Onze 1-daagse Basiscursus Eerste Hulp Kind (Basic Live Support-Kind, afgekort BLS-K) geeft een ouder/verzorger voldoende handvatten om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief te kunnen helpen.

Je leert tijdens de BLS-K cursus om het kind te helpen bij direct levensbedreigende situaties. Dit betreft alle primaire zorg die nodig is om de situatie zo goed mogelijk te beheersen tot aan het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde externe professionele hulpverleningsinstanties.

Voor deelname aan deze basiscursus eerste hulp – kind is geen voorkennis van Eerste Hulp nodig.

 

eerste zorgcircel transparant

Onderwerpen

De onderwerpen die in ieder geval worden behandeld:

- Verstikking/verslikking

- Hartstilstand en Reanimatie

- gebruik van de AED

- Bloedingen

- Shock  

Duur van de cursus is 8 uur.

De cursus BLS-K is ontwikkeld conform de richtlijnen van Medic First Aid Europe, de NRR en ERC.

 

AED