Vergiftiging

Kleine kinderen zijn ondernemend en nieuwsgierig. En waarschijnlijk heb je op verschillende plekken in huis producten staan die in meer of mindere mate giftig zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaakmiddelen in het aanrechtkastje of cosmetische producten of medicijnen in de badkamer. Maar ook huiskamer- en tuinplanten kunnen giftig zijn.

Voorkomen is beter!

Natuurlijk zorg je ervoor dat de kans op een vergiftiging zo klein mogelijk is. Eventuele giftige producten staan op een plaats waar een kind niet bij kan.
Als je onzeker bent over de giftigheid van producten bekijk dan eens de gifwijzer.

Een eventuele vergiftiging kun je herkennen aan de volgende tekenen:

  • openstaande fles met een (mogelijk) giftige inhoud, of medicijnen in de buurt van het kind.
  • verwardheid/afwezigheid van het kind
  • misselijkheid of buikpijn
  • soms verliest het kind zelfs het bewustzijn.

Wat doe je bij een mogelijke vergiftiging?

  • bij een enstige vergiftiging (bijv bewusteloosheid) bel je direct 112. Zorg dat je kunt vertellen om welke giftige stof het gaat en om welke hoeveelheid.
  • bel in alle andere gevallen direct de huisarts (of 112), en volg de aanwijzingen die zij geven op.
  • geef de verpakking en resten van de giftige stof aan een de hulpverlenende instantie.