Verdrinking

In Europa staat bij ongevallen met kinderen tot negentien jaar verdrinking op de tweede plaats (na verkeersongevallen), met meer dan vijfduizend sterfgevallen per jaar. Vooral kinderen tot vijf jaar vormen een groot risico.

Kinderen kunnen al verdrinken in water met een diepte van vijf cm. In tegenstelling tot wat je wellicht verwacht, zakken ze geluidloos onder water zonder te huilen of te spartelen.
Ook een jong kind met een zwemdiploma is nog niet echt waterveilig. Zorg dus dat er altijd een volwassene in de buurt blijft wanneer kinderen in of nabij water spelen.

Drenkelingen, in welke situatie dan ook, moeten altijd worden gecontroleerd in het ziekenhuis.

Wat kun je tegenkomen bij verdrinking:

 • Het slachtoffer ligt nog in het water of is onder water geweest.
 • Het slachtoffer is mogelijk onderkoeld.
 • Het slachtoffer heeft soms geen normale ademhaling.

Wat moet je doen bij verdrinking?

Wanneer het slachtoffer nog in het water ligt:

 • Roep om hulp, bel of laat 1-1-2 bellen.
 • Denk om je eigen veiligheid:
  • het slachtoffer kan je onder water trekken;
  • ga niet het water in zonder beveiliging, bijvoorbeeld een touw vanaf de waterkant.

Het slachtoffer is reeds uit het water (gehaald):

 • Leg het slachtoffer op de rug en controleer het bewustzijn (aanspreken en steving aantikken aan de schouder).
 • Bel of laat 1-1-2 bellen (wanneer dat nog niet is gedaan). Zet de telefoon op de luidsprekerstand.
 • Open de luchtweg en controleer of er een normale ademhaling is.
 • Bij een bewusteloos slachtoffer dat niet (normaal) ademt, begin je direct met reanimeren.
 • Bij een normaal adement slachtoffer, draai je het op de zij (stabiele zijligging) en wacht op de hulpdiensten.
 • Gebruik een (reddings)deken of wat beschikbaar is om de lichaamstemperatuur te behouden.

Bijna verdrinking: 


Neem contact op met de huisarts of huisartsenpost als een kind in het water is gevallen en water heeft binnengekregen (bijna verdrinking), doe dit ook wanneer er niets meer aan de hand blijkt te zijn.

Iedere drenkeling die mogelijk water heeft "ingeademd" moet door een arts onderzocht worden. In de uren of zelfs dagen na een (bijna) verdrinking kunnen ernstige levensbedreigende complicaties optreden wanneer water in de longen is terecht gekomen.
Als een slachtoffer hevig benauwd wordt na een bijna verdrinking bel dan 1-1-2.